Svätá stolica

Usporiadanie Vatikánu a diplomatické vzťahy

erb

Vlajka Vatikánu

 

Termín Svätá stolica sa vzťahuje na najvyššiu autoritu Cirkvi, pápeža ako rímskeho biskupa a hlavu Kolégia biskupov. Označuje teda centrum vlády Katolíckej cirkvi. Svätá stolica je inštitúciou, ktorá v zmysle zákona a medzinárodnej praxe, je právnickou osobou, čo jej umožňuje podpisovať dohody a posielať i prijímať diplomatických zástupcov ako ktorýkoľvek iný štát.

Mestský štát Vatikán, ktorý vznikol 11. februára 1929 na základe Lateránskej dohody (ktorou Taliansko opäť uznalo Svätej stolici plné právo na vlastníctvo a zvrchovanosť nad Vatikánom, ako je v súčasnosti zložený). Ide o malú územnú realitu s funkciou umožniť pápežovi slobodne vykonávať svoju službu vedenia Univerzálnej cirkvi.

Mestský štát Vatikán a Svätá stolica, ktoré sú zvrchovanými subjektmi medzinárodného práva, všeobecne uznaného, sú nerozlučne spojené v osobe Najvyššieho veľkňaza, ktorý je hlavou štátu, a ktorému náleží plné legislatívne, súdne a výkonné právo. Počas uprázdneného stolca, táto moc prechádza na Kardinálske kolégium. Najvyšší veľkňaz riadi štát prostredníctvom Pápežskej komisie pre mestský štát Vatikán (legislatívna moc; je zložená z kardinálov, ktorých menuje na 5 rokov) a Governatorátu Mestského štátu Vatikán (výkonná moc).

Legislatívne rozhodnutia sú publikované v osobitnej prílohe Acta Apostolicae Sedis.

Súdna moc je vykonávaná v mene Najvyššieho veľkňaza orgánmi zriadenými podľa právneho usporiadania štátu: jediný sudca, jeden súd prvej inštancie, jeden odvolací súd a jeden súd na zrušenie rozsudku.

Najvyššiemu veľkňazovi je rezervovaná, prostredníctvom Štátneho sekretariátu, reprezentácia Vatikánskeho štátu vo vzťahoch so štátmi, pri uzatváraní dohôd a pri diplomatických vzťahoch.

Aj keď ešte neexistoval Mestský štát Vatikán, medzi rokmi 1870 a 1929, Svätá stolica mala diplomatické vzťahy s mnohými štátmi. Diplomatickí zástupcovia pri Svätej stolici, s istou pravidelnosťou, sa objavujú už od konca XV. storočia. V XVI. storočí sa začínajú zriaďovať trvalé zastupiteľstvá.

Svätá stolica, okrem aktívneho práva diplomatického zastupiteľstva (pápežskí legáti, ktorí zastávajú funkciu zástupcu Rímskeho pápeža v jednotlivých štátoch a pred cirkevnou hierarchiou miesta, sú Apoštolskí nunciovia), vykonáva aj pasívne právo. To znamená, že prijíma legátov, ktorých štáty vysielajú na mimoriadnu a dočasnú misiu, alebo riadnu a stálu.

Mestský štát Vatikán a Svätá stolica, ako zvrchovaný orgán Katolíckej cirkvi, sú stále viac uznávané pre ich vznešený medzinárodný charakter. Obe sú členmi medzinárodných organizácií a zúčastňujú sa medzinárodných konferencií, ako to upravujú príslušné dohody.

Hlava štátu: Svätý Otec František

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>