Ostatné dokumenty

Posolstvá

Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2015)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2015)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu mládeže (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu masmédií (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu chorých (2014)
Posolstvo na Pôstne obdobie (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu pokoja (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov (2014)
Posolstvo k Svetovému dňu misií (2013)

 

Buly

Misericordiae vultus (11. 4. 2015)

 

Apoštolské listy

Apoštolský list všetkým zasväteným osobám pri príležitosti Roku zasväteného života

 

Iné diela

Posolstvo na svetový deň výživy (2014)
Cirkev a rómovia: Hlásať evanjelium na perifériách