Erb svätého Otca Františka

Pápež František sa ako svoj pápežský erb rozhodol zachovať v podstatných rysoch svoj predošlý znak, ktorý si zvolil po svojej biskupskej vysviacke a je charakterizovaný lineárnou jednoduchosťou.

Erb_Frantisek_Papez

Erb svätého Otca Františka


Modrý štít ako symbol pápežskej dôstojnosti, nad ním mitra umiestnená medzi dvoma kľúčmi – zlatým a strieborným – previazanými červenou šnúrou. V hornej časti modrého štítu sa nachádza znak pôvodu pápeža, znak Spoločnosti Ježišovej, žiariace slnko a červené písmená IHS ako monogram Krista. Písmeno H je predelené krížom, pod ktorým sú tri čierne klince. V dolnej časti znaku vľavo je hviezda a vpravo nardový kvet. Hviezda symbolizuje podľa starodávnej heraldickej tradície Pannu Máriu, Matku Krista a Cirkvi, zatiaľ čo nardový kvet predstavuje sv. Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Podľa hispánskej ikonografickej tradície je sv. Jozef znázorňovaný s nardovou vetvičkou v ruke. Umiestnením týchto obrazov vo svojom erbe chcel pápež vyjadriť svoju osobitnú úctu k Panne Márii a svätému Jozefovi.

Motto pápeža Františka je citátom z homílie sv. Bédu Ctihodného, kňaza. Komentuje v nej evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša slovami: «Ježiš vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho povediac mu: Poď za mnou.» (Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me.)

Práve slová «miserando atque eligendo», ktoré sú vyjadrením Božieho milosrdenstva, sú mottom pápeža Františka. Celá táto homília je chválospevom na milosrdenstvo Boha a vošla do Liturgie hodín zo sviatku sv. Matúša. Má osobitný význam v živote a duchovnej ceste pápeža. Na sviatok sv. Matúša roku 1953, mladý Jorge Bergoglio vo veku 17 rokov, veľmi zvláštnym spôsobom zakúsil milujúcu prítomnosť Boha vo svojom živote. Následne po svätej spovedi pocítil jeho dotyk v srdci a vnímal milosrdného Boha, ktorý ho nežným a láskyplným pohľadom volal k zasvätenému životu podľa príkladu svätého Ignáca z Loyoly.

Biskup Bergoglio na pamiatku udalosti, ktorá znamenala začiatok jeho úplného zasvätenia sa Bohu v jeho Cirkvi, sa rozhodol zvoliť si ako svoje motto a program života výraz sv. Bédu Ctihodného «Miserando atque eligendo», ktorý nesie aj jeho pápežský erb.

Text zverejneny na internetovej stranke TK KBS (http://www.tkkbs.sk/)