Ranná homília: Kresťan aj v bolesti žije radostnou nádejou

Inšpiroval sa dnešným liturgickým čítaním z Evanjelia podľa Jána (Jn 16,20-23), kde Ježiš pred svojím umučením pripravuje učeníkov, že budú smútiť, ale tento smútok sa zmení na volanie radosti. Používa pritom obraz ženy pri pôrode: «Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina.

Source: sk.radiovaticana.va

Kresťan neutlmuje bolesť anestéziou, ale prežíva ju v nádeji, že Boh nám daruje radosť, ktorú nik nebude môcť odstrániť.

(Pápež František v homíli 6.5.2016)