Pápež píše kardinálovi Ouelletovi: Cirkev potrebuje laikov vo verejnom živote

Niekoľkostranovým listom, datovaným 19. marca vo Vatikáne reaguje Svätý Otec na problematiku laikov, ktorej dala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku prioritu pri svojom ostatnom zasadnutí v prvých marcových dňoch Ríme. Prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet je zároveň predsedom spomenutej komisie.

Source: sk.radiovaticana.va

Zásadná úloha laikov pri „inkulturácii viery“, čiže rozvíjaní hodnôt evanjelia v občianskej spoločnosti. Správne formovanie laikov k ich verejnej angažovanosti a potreba vyvarovať sa klerikalizmu. To sú témy, o ktorých píše pápež František v liste predsedovi Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku, kardinálovi Marcovi Ouelletovi.