Neznečisťujte, vyzýva pápež František ľudí rôznej viery

Pápež František vyzýva na spoluprácu pri ochrane životného prostredia. Ľudí rôznej viery pozýva k „ekologickej konverzii”

v3DwT2

Pápež František dnes povzbudil ľudí rôznych vierovyznaní, aby spolupracovali pri starostlivosti o Zem, ktorú označil za “náš spoločný dom”.

V tradičnom nedeľnom príhovore z okna svojej pracovne k tisícom pútnikov a turistom zhromaždeným na Námestí sv. Petra, pápež pozdravil skupinu ľudí, ktorí prišli s transparentom s nápisom „Jedna Zem, jedna rodina”. V skupine boli kresťania, moslimovia, židia, hinduisti i príslušníci iných náboženstiev, ktorí svojím pochodom k francúzskemu veľvyslanectvu v Ríme chceli pripomenúť klimatickú konferenciu OSN. Toto dlho očakávané podujatie sa uskutoční v decembri v Paríži.

Pozýva k „ekologickej konverzii”

Vo svojej poslednej encyklike Laudato si (Buď pochválený) venovanej životnému prostrediu pápež píše o morálnej povinnosti ľudstva chrániť Zem a vyvarovať sa jej znečisťovania a plienenia, ktoré zasahuje najmä životy ľudí v najchudobnejších krajinách.

Pápež sa v encyklike obracia na jednotlivcov, rodiny, miestne pospolitosti, krajiny, medzinárodné spoločenstvo, a pozýva ich k „ekologickej konverzii”, čiže k zmene kurzu a ujať sa zodpovednej úlohy “starať sa o spoločný dom”.

Ako informoval Vatikánsky rozhlas, pápež zároveň v dokumente konštatoval, že “badať rastúcu citlivosť voči prostrediu a ochrane prírody, pričom dozrieva úprimné a bolestne preciťované znepokojenie nad „ľudstvo má ešte schopnosť spolupracovať na vytvorení nášho spoločného domu”. Človek podľa Františka “ešte dokáže pozitívne zasiahnuť”, pretože “(…) ľudské bytosti, schopné najhlbšieho úpadku, môžu aj prekonať seba samých, znovu si vyvoliť dobro a obnoviť sa”.